Back

PhDr. Zdeněk Papoušek

Member of the Senate

Vystudoval sociologii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova Univerzita). Polovinu života se věnoval sociální práci - 20 let ve Fondu ohrožených dětí a 7 let práce s propuštěnými vězni. Třetinu života pak strávil na středních školách jako pedagog, kde stále ještě vyučuje společenské vědy. V Senátu, kam úspěšně kandidoval v roce 2014, zastává post místopředsedy ve Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Žije v Brně a se ženou Marií mají tři syny. 

Contact me

Name and surname*
City
E-mail*
Region
Phone
Security code
 Security code
Required fields are marked with an asterisk (*)
Subject
Your message
Pux.GDPR.Form.Default.en-US

Direct contact to assistants:

František Černín
+420 732 410 958
  fcernin@outlook.cz

Josef Valenta
+420 732 459 866
  valentaj@senat.cz